Resequencing analysis for Gene: LRRC16B (C14orf121)


There are 3 sections to this alignment:
 - resequencing alignment (unspliced, by construction)
 - Our alignments (spliced for coding sequence)
 - Alignments of ref. [2] (spliced for coding sequence)

Note that:
 - these alignments should be taken in context with whole protein alignment. Spliced alignments may be interrupted by splicing events.
 - Putative signal of positive selection is shown in blue.

          .... ....|1... ....|2... ....|3... ....|4... ....|5... ....|6... ....|7... ....|8... ....|9... ....|10.. ....|11.. ....|12.. ....|13.. ....|14.. ....|
reseq__G1_humanF72 GGAAACCAGGACTGACCACTGCATGGTGAGTCTGGGCCCCTGTCCTGGCTCACCTGTTTTTGTTATATATTAT-GGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_humanF60 GGAAACCAGGACTGACCACTGCATGGTGAGTCTGGGCCCCTGTCCTGGCTCACCGGTTTGAGTTATATA--TTTGGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_humanF48 GGAAACCAGGACTGACCACTGCATGGTGAGTCTGGGCCCCTGTCCTGGCTCACCTGTTTGTGTTATATAG-TTCTGTCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_humanF36 GGAAACCAGGACTGACCTCTGCATGGTGAGTCTGGGCCCTTGTCCTGGCTCGCTGGTTTGAGTAATATT--TTTGGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_humanF24 GGAAACCAGGACTGACCTCACCATGGTGAGTCTGGGCCCCTGTCAGGGCTCGCCGGTTGGAGCTATAGAGTATCTGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_chimpF96 ----------------------------------------------------------GAAGCGGTATAATGTCAGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_chimpF84 ---------------------------------------------------ATCACTTGAGGCCA---AGAGTCTGCCAAGCCCACCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_chimpF72 --------------------------------------------------------------------------TGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_chimpF60 ----------------------------------------------------------------GT-----TT-TGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_chimpF48 --------------------------------------------AAGGGTCGGACAGGTTGGCAATA---TCT-GGCCAAGCCCACCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_chimpF36 ----------------------------------------------------------------------TTT-TGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_chimpF24 ---------------------------------------GAGGCTGACGCAGGAAGGTGCAGCAGT-----TT-GGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
reseq__G1_chimpF12 ------------------------------------------------------------------------T-TGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAAGGTACGAGGCTGCCTCGGTCTCTGGGACGCCCCGTCCGG
# Our alignments (spliced for proteins)
human_dna      ------------------------------------------------------------------------ATGGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTG------------------------------------------
chimp_dna      ------------------------------------------------------------------------ATGGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTGC------------------------------------------
macaque_dna     ------------------------------------------------------------------------ATGGCCAAGCCAAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTG------------------------------------------
# Ref.[2] alignments (spliced for proteins)
hg18        ------------------------------------------------------------------------ATGGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAA---------------------------------------
panTro2       ------------------------------------------------------------------------ATGGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTGCAAG---------------------------------------
rheMac2       ------------------------------------------------------------------------ATGGCCAAGCCCAGCGTGGAGCTCACCCGCGAGTTGCAA---------------------------------------

          15.. ....|16.. ....|17.. ....|18.. ....|19.. ....|20.. ....|21.. ....|22.. ....|23.. ....|
reseq__G1_humanF72 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGTGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCA-TGCTCAGTCACTG------
reseq__G1_humanF60 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGTGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCAGCTCCGCCAAGGCC------
reseq__G1_humanF48 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGTGGTGCATCCCAGCCCGGTTCTTCACACCCCTCACCCCC-AGCTTCCTGATCCTACTCC
reseq__G1_humanF36 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGTGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCA-AGCATACCG----------
reseq__G1_humanF24 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGTGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCAGCTCAGGCAAAGTT------
reseq__G1_chimpF96 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGCGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCA-TGCATCCG-----------
reseq__G1_chimpF84 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGCGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCA-TGCATACAT----------
reseq__G1_chimpF72 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGCGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCA-TGCGTCT------------
reseq__G1_chimpF60 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGCGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCA-TGCTC--------------
reseq__G1_chimpF48 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGCGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCA-TGC----------------
reseq__G1_chimpF36 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGCGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCA-TGCATAATG----------
reseq__G1_chimpF24 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGCGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCA-TGCAC--------------
reseq__G1_chimpF12 GAGCATCCCAGACCCAGCGCGTTCCTCCCCGCGGTGCATCCCAGCCCGGTGTCTCACACCCCTCACCCCA-TGC----------------
# Our alignments (spliced for proteins)
human_dna      ------------------------------------------------------------------------------------------
chimp_dna      ------------------------------------------------------------------------------------------
macaque_dna     ------------------------------------------------------------------------------------------
# Ref.[2] alignments (spliced for proteins)
hg18        ------------------------------------------------------------------------------------------
panTro2       ------------------------------------------------------------------------------------------
rheMac2       ------------------------------------------------------------------------------------------