Resequencing analysis for Gene: C18orf25 (CR025)


There are 3 sections to this alignment:
 - resequencing alignment (unspliced, by construction)
 - Our alignments (spliced for coding sequence)
 - Alignments of ref. [1] (spliced for coding sequence)

Note that:
 - these alignments should be taken in context with whole protein alignment. Spliced alignments may be interrupted by splicing events.
 - Putative signal of positive selection is shown in blue.

          .... ....|1... ....|2... ....|3... ....|4... ....|5... ....|6... ....|7... ....|8... ....|9... ....|10.. ....|11.. ....|12.. ....|13.. ....|14.. ....|
reseq__B5_humanF5  -TTTGAGACAGACAAAAGAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAAGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_chimpF17 -TTGGAGACAGCCCAGAGAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAGGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_humanF41 ---TGAGACAGCCAA-CGAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAAGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_humanF53 GTTGGAGACAGCCAACA-AGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAAGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_humanF89 TGTGGAGACAGCCACG-GAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAAGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_chimpF77 --TGGAGACAGCCAAGAGAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAGGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_chimpF89 -GTTGAGACAGCCAGG-GAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAGGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
primer_B5      ACAAGAGACAGCCAAG-GAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCANGTTCAGAANGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_humanF77 -TTTGAGACAGCCACG-GAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAAGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_chimpF29 ---TGAGACAGCCATA-GAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAGGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_humanF65 TTTTGAGACAGCCAA-GGAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAAGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_chimpF53 --TGGAGACAGCCAAC-GAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAGGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_chimpF65 -TTGGAGACAGCCAAAGGAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAGGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACACTTCTGAGTCTCAGTTAGCGTCCA
reseq__B5_chimpF41 ----GAGACAGCCAACAGAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAGGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_chimpF5  ----GAGACTGCCAAC-AAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAGGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_humanF17 -TTGGAGACAGCCAAACAAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAAGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
reseq__B5_humanF29 -TTGGAGACAGCCAAAAGAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAAGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTATTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
# Our alignments (spliced for proteins)
human_dna      -CAAGAGACAGCCAAG-GAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAAGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
chimp_dna      -CAAGAGACAGCCAAG-GAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCA-GTTCAGAAGGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
macaque_dna     -CAAGAGACAGCCAAG-GAGGAAGATGGATCTGTAGAACTGGAATCTCAAGTTCAGAAAGATGGTGTAGCGGATTCTACAGTGATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
# Ref.[1] alignments (spliced for proteins)
ENSP00000282059   --------------------------GGATCTGTAGAA---------------CAGAAAGAT---------GATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
ENSPTRP00000016992 --------------------------ATTCGATCTGAA---------------CAGAAGGAT---------GATTCTACAGTTATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA
ENSMMUP00000015055 --------------------------GGATCTGTAGAA---------------CAGAAAGAT---------GATTCTACAGTGATTTCTTCAATGCCCTGCTTGTTGATGGAACTGAGAAGGGACTCTTCTGAGTCTCAGTTAGCATCCA

          15.. ....|16.. ....|17.. ....|18.. ....|19.. ....|20.. ....|21.. 
reseq__B5_humanF5  CAGAGGAGTGACAAA-GCCTACAAACTGGCCGGAAGTTTAATGAGAAGTGACTTCCT--------
reseq__B5_chimpF17 CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG-TAGTTTA-TGAGTAGTGACTTACTCTAAT---
reseq__B5_humanF41 CAGAGAAGTGACAAAGCCTTACAAACTGGCCG-AAGTTTA-TGAGGAGTGAT--CCTCTA-----
reseq__B5_humanF53 CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAGGAGTGACT-CCTCTAATCA-
reseq__B5_humanF89 CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACT-CCTCTAATCAC
reseq__B5_chimpF77 CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACT-CCTCTAATCAC
reseq__B5_chimpF89 CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACT-CCTCTAATCAC
primer_B5      CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACT-CCTCTAATCAC
reseq__B5_humanF77 CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACT-CCTCTAATCAC
reseq__B5_chimpF29 CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACT-CCTCTAATCAC
reseq__B5_humanF65 CAGAGAAGTGACAAAGCCTTACAAACTGGCCG-AAGTTTA-TGAGGAGTGATT-CCTCT------
reseq__B5_chimpF53 CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACTTCCTCTAATCA-
reseq__B5_chimpF65 CAGAGAAGTGACAAAGCCGTACAAACTGGCCG-AAGTTTA-GGAGGAGTGAT--CCTCTA-----
reseq__B5_chimpF41 CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAAACTGGCCG-GAGTTGAATGAGTAGTGATT-CCTCTAA----
reseq__B5_chimpF5  CAGAGA-GTGACTAG--CCTACAA-CTGGCCG-GAGTTTA-TGAG-AGT----------------
reseq__B5_humanF17 CAGAG-AGTGACAA--GCCTACAAACTGGCCG-AAGTTGAATGAGGAGTGATTACTTCTA-----
reseq__B5_humanF29 CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACTCCTCTAATCAC-
# Our alignments (spliced for proteins)
human_dna      CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACTCCTCTA------
chimp_dna      CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACTCCTCTA------
macaque_dna     CGGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACTCCTCTA------
# Ref.[1] alignments (spliced for proteins)
ENSP00000282059   CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACTCCTCTA------
ENSPTRP00000016992 CAGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACTCCTCTA------
ENSMMUP00000015055 CGGAGA-GTGACAAG--CCTACAA-CTGGCCG--AGTTTA-TGAG-AGTGACTCCTCTA------