Resequencing analysis for Gene: NP_115923.1


There are 3 sections to this alignment:
 - resequencing alignment (unspliced, by construction)
 - Our alignments (spliced for coding sequence)
 - Alignments of ref. [1] (spliced for coding sequence)

Note that:
 - these alignments should be taken in context with whole protein alignment. Spliced alignments may be interrupted by splicing events.
 - Putative signal of positive selection is shown in blue.

          .... ....|1... ....|2... ....|3... ....|4... ....|5... ....|6... ....|7... ....|8... ....|9... ....|10.. ....|11.. ....|12.. ....|13.. ....|14.. ....|
reseq__B1_humanX26 --CCCCTTCCCCCTTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGACGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_chimpX26 --CCTTCCCCCCCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGATGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_humanX2  --CCCCTTCCCTCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGACGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_humanX38 --CCCTTCCCCCCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGACGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_chimpX50 --CCCTTCCCCCCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGATGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_chimpX14 --CCCTTCCCCCCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGATGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_chimpX38 --CCCTTCCCCCCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGATGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_humanX74 TCCCCTTCCCCCCTTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGACGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_chimpX86 --CCCTTCCCCCCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGATGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_humanX50 --CCCCTTCCCCCTTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGACGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_humanX86 ----------------A-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
primer_B1      --CCCCTTCCCCCTTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGANGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_humanX62 --CCCCTTCCCCCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGACGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_humanX14 --------CCCCCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGACGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_chimpX62 --CCCCTTCCCCCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGATGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_chimpX2  --CCTTCCTCCCCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGATGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
reseq__B1_chimpX74 --CCCTTCCCCCCCTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGATGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
# Our alignments (spliced for proteins)
human_dna      --CCCCTTCCCCCTTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGACGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
chimp_dna      --CCCCTTCCCCCTTTAGTGCCTGCTGCCTTACCCCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGATGTGCCGACCTCAGGAGTGGCACCAGACGGGATCCCAGAGCGGCCCAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
macaque_dna     --CCCCTTCCCCCTTTAGTGCCTGCTGCCTTACCTCTGCAGGGAGCCTCTCCTCCTGCAGCCAGTGCAGATGCAGACGTGCTGACCTCGGGAGTGGCACCAGCAGGGATCCCAGACCGGCCTAAGGAGCCGAGCAGCCTGCTGGGAGGAG
# Ref.[1] alignments (spliced for proteins)
ENSP00000255992   -------TC-----------CCTGCTGCCTTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENSPTRP00000033989 -------TC-----------GCTGCCTTACTG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENSMMUP00000022569 -------TC-----------CCTGCTGCCTTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          15.. ....|16.. ....|17.. ....|18.. ....|19.. ....|20.. ....|21.. ....|22.. 
reseq__B1_humanX26 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GATGCC-
reseq__B1_chimpX26 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGT--GCAT-GATGCTT
reseq__B1_humanX2  TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GATGCT-
reseq__B1_humanX38 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GATGCT-
reseq__B1_chimpX50 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GATGCA-
reseq__B1_chimpX14 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GATGTT-
reseq__B1_chimpX38 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GATGAC-
reseq__B1_humanX74 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGT-CGCAT-GAGGGT-
reseq__B1_chimpX86 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GCTGAC-
reseq__B1_humanX50 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGTGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GAAGCT-
reseq__B1_humanX86 ---------------------------------------------------------------------------
primer_B1      TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGGGCGCATTGATG---
reseq__B1_humanX62 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GATGAC-
reseq__B1_humanX14 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GATGCC-
reseq__B1_chimpX62 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GATGGC-
reseq__B1_chimpX2  TGCAGAGGGCCCTCCTAGGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACTGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAATGAT----
reseq__B1_chimpX74 TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGG-CGCAT-GATGCT-
# Our alignments (spliced for proteins)
human_dna      TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGGGC------------
chimp_dna      TGCAGAGGGCCCTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCGAGATGGGGGGC------------
macaque_dna     TGCAGAGGGCACTCC--AGGAAGAACTGTGGGGTGGGGAGCACAGGGACCCAAGGTGGGGGGC------------
# Ref.[1] alignments (spliced for proteins)
ENSP00000255992   ---------------------------------------------------------------------------
ENSPTRP00000033989 ---------------------------------------------------------------------------
ENSMMUP00000022569 ---------------------------------------------------------------------------