Resequencing analysis for Gene: HELZ


There are 3 sections to this alignment:
 - resequencing alignment (unspliced, by construction)
 - Our alignments (spliced for coding sequence)
 - Alignments of ref. [1] (spliced for coding sequence)

Note that:
 - these alignments should be taken in context with whole protein alignment. Spliced alignments may be interrupted by splicing events.
 - Putative signal of positive selection is shown in blue.

          .... ....|1... ....|2... ....|3... ....|4... ....|5... ....|6... ....|7... ....|8... ....|9... ....|10.. ....|11.. ....|12.. ....|13.. ....|14.. ....|
reseq__B0_humanX85 --TGGTGTTTGAAGTGGTGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATACG-TGCTGAACTTCG-AAAAAAGA
reseq__B0_humanX73 --TGGTGTTTGAAGTGGTGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAGTAATAACTTGCAGGAG--CG-TGGACTAA
reseq__B0_humanX61 --TGGTGTTTGAAGTGGTGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATACG-TGCTGAACTTCG-AAAAAAGT
reseq__B0_humanX49 ---GGTGTTTGAAGTG-TGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATACG-TGCTGAACT-CG-AAAAAAGA
reseq__B0_humanX37 ---GGTGTTTGAAGTG-TGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAACTTCG-AAAAAAGA
reseq__B0_humanX25 -----TGTTTGAAGTG-TGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAACT-TC-GGAAA---
reseq__B0_humanX13 ---GGTGTTTGAAGTG-TGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATACG-TGCCGAACT-CG-AAAAAAGT
reseq__B0_humanX1  --TGGTGTTTGAAGTG-TGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGCACT-CG-AAAAACCG
reseq__B0_chimpX85 --TGGTGTTTGAAGTG-TGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-ACACGTTTAG-AATATTCTGCTGAACTTCG-AAAAAAGA
reseq__B0_chimpX73 ----------------------------------------------TGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAACTTCG-AAAAAAGA
reseq__B0_chimpX61 --TGGTGTTTGAAGTG-TGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTTATCGAAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAAC--TC-C-------
reseq__B0_chimpX49 -----------------------------------------TGGAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAACTTCG-AAAAAAGA
reseq__B0_chimpX37 TCTGGTGTTTGAAGTG-TGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATACTGTGCTGAACTTCGCAAAAATGA
reseq__B0_chimpX25 -CTGGTGTTTGAAGTGGTGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCTGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGACGCCT-GCGCCTTCAG-AATACG-TGCTGAACTTCG-AAAAAAGA
reseq__B0_chimpX13 TTTTGTGTTTGAAGTC-GGGAACGTGTAGAAGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAA---CT-TCGAAAAA
reseq__B0_chimpX1  ----------------------------------TTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAACTTCGCA-------
# Our alignments (spliced for proteins)
human_dna      ------------------------------AGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAACTTCG-AAAAAAGA
chimp_dna      ------------------------------AGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAACTTCG-AAAAAAGA
macaque_dna     ------------------------------AGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAACTTCG-AAAAAAGA
# Ref.[1] alignments (spliced for proteins)
ENSP00000351524   ------------------------------AGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAACTTCG-AAAAAAGA
ENSPTRP00000016241 ------------------------------AGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTCAGGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAACTTCG-AAAAAAGA
ENSMMUP00000003956 ------------------------------AGAGTTAAGAAGGAAGTGGCCAGTAGCGTGGGGGAAGTTAGATGATGGCAGTATTGGTGTGGTGACTCCATATGCTGATC-AAGTGTTTAG-AATA-CGTGCTGAACTTCG-AAAAAAGA

          15.. ....|16.. ....|17.. ....|18.. ....|19.. .
reseq__B0_humanX85 GATAATCC--------------------------------------
reseq__B0_humanX73 AAT-------------------------------------------
reseq__B0_humanX61 G---------------------------------------------
reseq__B0_humanX49 GATTATCGGAT-----------------------------------
reseq__B0_humanX37 GTTATCCTAA------------------------------------
reseq__B0_humanX25 ----------------------------------------------
reseq__B0_humanX13 GC--------------------------------------------
reseq__B0_humanX1  AG--------------------------------------------
reseq__B0_chimpX85 GATATCTGATGTTG--------------------------------
reseq__B0_chimpX73 GATTATCTGATGTTA-ATGTAGAAAGGGTGGAAATGTTCAATGAAC
reseq__B0_chimpX61 ----------------------------------------------
reseq__B0_chimpX49 GATTATCTGATGTTA-ATGTAGAAAGGGTGT---------------
reseq__B0_chimpX37 GATTATCTTA------------------------------------
reseq__B0_chimpX25 GATTT-----------------------------------------
reseq__B0_chimpX13 CG--------------------------------------------
reseq__B0_chimpX1  ----------------------------------------------
# Our alignments (spliced for proteins)
human_dna      GATTATCTGATGTTA-ATGTA---AGGGTGCTAA------------
chimp_dna      GATTATCTGATGTTA-ATGTA---AGGGTGCTAA------------
macaque_dna     GATTATCTGATGTTA-ATGTA---AGGGTGCTAA------------
# Ref.[1] alignments (spliced for proteins)
ENSP00000351524   GA------GATG-TAGA---A---AGGGTG---A------------
ENSPTRP00000016241 GA------GATG-TAGA---A---AGGGTG---A------------
ENSMMUP00000003956 GA------GATG-TAGA---A---AGGGTG---A------------